VODIČ KROZ NAJBOLJE PRIMERE IZ PRAKSE
SPP je pomogao u stvaranju i razvijanju internet stranice Narodne skupštine Republike Srbije koja je puštena u rad 16. juna 2011. godine.
Nacionalni plan za smanjenje broja starih predmeta 2013 - 2018
Radna grupa Visokog saveta sudstva za izradu Komunikacione strategije tokom njihovog prvog sastanaka u Beogradu, u maju 2012. godine
Partnerski sudovi USAID-ovog Programa podele vlasti na sastanku o planiranju i povećanju poverenja javnosti u Vršcu, u maju 2012. godine
Predsednik Visokog saveta sudstva Dragomir Milojevic i članovi Saveta na prezentaciji Nacionalnog plana za rešavanje broja starih predmeta
Članovi Visokog saveta sudstva na sastanku o strateškom planiranju, u Beogradu, decembar 21-23, 2012 godine.
SPP Komponente

 

KONTAKTRAJTE NAS
Prote Mateje 24/10
tel: (+381 11) 242 1663
fax: (+381 11) 242 1678
e-mail: office@ewmispp.org